ג'נאנשוואר – 65 פסוקים לצ'אנגדווה מהאראג' – Jñâneshvar – Chângadeva Pâsashtî

(1-4)

// Salutations to the Lord of all, Who is concealed within the visible universe. It is He who causes this universe to appear and it is He who causes it to vanish as well. //

// When He is [fully] revealed, the universe disappears; when He is concealed, the universe shines forth. Yet He doesn’t hide Himself, nor does He reveal Himself; He is always present before us at every moment. //

// No matter how diverse and varied the universe appears, He remains unmoved, unchanged; and this is just as one would expect, since He is always One, without a second. //

// Though gold may be wrought into many ornaments its “gold-ness” never changes. In the same way, He never changes, though the universe contains so many varied forms. //

// השבח לאלוהי הכל, אשר חבוי בתוך היקום הנגלה. זהו הוא אשר גורם ליקום להופיע וזהו הוא אשר גם גורם ליקום להיעלם. //

// כשהוא מתגלה במלואו, היקום נעלם; כשהוא חבוי ונעלם, היקום זורח ומתגלה. ועדיין, הוא איננו מחביא את עצמו, הוא גם אינו מגלה עצמו; הוא תמיד נוכח לפנינו בכל רגע ורגע. //

// לא משנה כמה מגוונת ועשירה נראית תופעת היקום, הוא נשאר ללא תזוזה, ללא שינוי; הדבר הוא בדיוק כמצופה ממנו, מכיוון והוא תמיד אחד, ואין מלבדו אחר. //

// הגם שזהב מעובד לכדי תכשיטים רבים, "זהביותו" אינה משתנה; בדיוק באותה דרך, הוא אינו משתנה, הגם שהיקום מכיל צורות רבות כל כך. //

 

מקור: Enlightened-spirituality.org