ארכיון הקטגוריה: אדי שנקרה-צ'אריה

החכם הנאור הדגול אדי שנקרה צ'אריה – Śrî Adi Śankarâcârya


החכם הנאור הדגול - שנקרה

החכם הנאור הדגול אדי שנקרה (Adi Shankaracharya), אשר החייה את תנועת ה"אדוויטה וודאנטה" (Advaita Vedanta בתרגום חופשי = "סיכום התורה הוא שאין שניות") ההינדית בסביבות 650-700 אחה"ס נראה בציור עם עמיתיו התלמידים הנודדים.

הכיתוב בתמונה הוא ציטוט שורה  מפורסמת של שנקרה: "אומר בחצי פסוק מה שנאמר במיליוני כתבי קודש: ברהמן (מציאות מוחלטת) הוא האמת/ העולם אינו אמיתי. / הנשמה האינדיבידואלית היא באמת ברהמן, ולא שום דבר אחר" (Brahma satyam, jagan mithya, jivo brahmaiva na parah).
במקומות אחרים שנקרה היה חוזר על האימרה העתיקה מאופנישדת צ'אנדוגייה (
Chandogya Upanishad, iii.14) "ברהמן הוא כל זה (העולמות והיצורים הגלויים)" (Sarvam Khalvidam Brahma)  והיה מבהיר ש"עולם כעולם אינו אמיתי, עולם כברהמן הוא אמיתי".

אדי שנקרה – מתוך ה'אופדסה סאהארי' Upadeśa-Sāhasrī (אלף לימודי סוד)

(ii.9.3-4)

“Being always Pure Awareness, I am one without a second, I am all and all-pervading…. All the beings from [the apparent creator] Brahmā down to the immovable creation are said to be My body.”

"בהיותי תמיד מודעות טהורה (הקודמת לכל תופעה) – אני אחד ואין לי שני (אין בי משהו אחר, ואינני משהו אחר מהמודעות-כל) אני הכל, והדבר שממלא את הכל בחיים… כל ההויות שנבראו על ידי האלמנט היוצר (ברהמה) ועד לבריאה הדוממת – הם הגוף שלי. מכיוון ואני המודעות האחת הזאת, של הכל"

♦      ♦      ♦

 (ii.9.7,9)

“Objects that come into being and are capable of being made the objects of Knowledge are as unreal as those known in dream. As duality has no (real) existence, Knowledge is eternal and objectless…. Brahman cannot be the object of knowledge, just as It cannot be the object of seeing, etc., as It has no color, form, and the like.”

"אובייקטים שבאים לכדי התהוות ושיכולים להפוך לאובייקטים של ידע, אינם ממשיים באותה מידה כמו הממשות של מה שידוע בחלום. לדואליות אין קיום ממשי, ידע אמיתי הוא נצחי וחסר אובייקט… ברהמן אינו יכול להיות אובייקט ידוע, בדיוק כשם שאינו יכול להיות אובייקט נראה וכו'. משום שאין לו צבע, צורה, ודומיהם"

♦      ♦      ♦

(ii.15.1)

As one cannot become another, one should not consider Brahman to be different from oneself.”

"בדיוק כשם שדבר אינו יכול להפוך למשהו אחר מעצמו, אל לך לשקול שברהמן הוא משהו אחר מעצמך"

♦      ♦      ♦

(ii.15.9)

 “The one and the same Self is in all beings and they are in It just as all beings are in the ether. As everything is pervaded by the ether so also everything is pervaded by the Self which is (still) pure, and which consists of the Light of Pure Consciousness.”

"אותו עצמי אחד קיים בכול היישויות, והן בתוכו בדיוק כמו שכל הישויות קיימות באתר [Ether – החומר שממלא את כל המרחב]. כפי שהכל חדור אתר כך גם הכל חדור בעצמי, שהוא (עדיין) טהור, ומורכב מאור המודעות הטהורה".